Pälkäneen Valokuitu Oy on toteuttanut loppuvuonna 2020 laajan selvityksen, jossa yhtiön taloutta, liiketoimintamallia ja strategiaa tarkastellaan eri näkökulmista. Selvityksen on tehnyt Torsti Ruokoski, yksi Suomen johtavista valokuitutoimialan asiantuntijoista, joka toimii myös Suomen Seutuverkot ry:n varapuheenjohtajana ja kahden eri valokuituyhtiön toimitusjohtajana.

Selvityksen päällimmäinen tavoite on auttaa valokuituyhtiötä kehittämään toimintaansa siten, että liittymien toimitusprosessi saadaan jatkossa toimimaan nopeammin ja sujuvammin, myyntiä saadaan tehostettua ja liiketoimintamalli mahdollistaisi tulevaisuudessa avoimen kuidun lisäksi myös vaikkapa lisäpalveluiden tarjoamisen. Selvityksen tehtävänä on toimia välitilinpäätöksenä siitä, missä asioissa hankkeen kanssa on tähän mennessä onnistuttu, missä osa-alueilla olisi voitu onnistua paremmin ja mihin suuntaan valokuituyhtiön toimintaa halutaan kehittää.

Selvitys on vapaasti ladattavissa ja luettavissa verkkosivuillamme, ks. dokumenttilinkki alla.