Pälkäneen valokuituprojektin toimija Corlefi on hakeutunut konkurssiin.

Pälkäneen Valokuitu Oy on tehnyt rakentamisprojektia yhteistyössä Exsane Oy:n kanssa viime vuodet, jonka yksi alihankkija oli Corlefi.

Corlefi konkurssilla ei ole vaikutusta projektin loppuun viemiseen eikä aikatauluihin. Exsanella on käytössä useita maanrakennusurakoitsijoita Corlefin lisäksi. Samoin on toimittu kuitu- ja sähkötöiden osalta. Exsanella on tälläkin hetkellä useampi paikallinen yrittäjä alihankkijana maanrakennus- ja myös sähkötöissä.

Exsane on ollut erittäin tyytyväinen paikallisiin urakoitsijoihin ja tulee tekemään yhteistyötä heidän kanssaan myös jatkossa.