Keskustan valokuituverkon rakentaminen alkaa alustavan suunnitelman mukaan viikolla 36  Lastenlinnan ja Paavolanharjun alueilta edeten Onkkaalan keskustaa kohti.  Samaan aikaan alkaa rakentaminen Pälkänevedentiellä edeten kohti Aitoota. 

Holja –Luopionen alueella rakentaminen alkaa viikolla 40 ja Luopioinen – Rautajärvi viikolla 44.

Pälkäneen kunnan omistama Pälkäneen Valokuitu Oy ja sähköverkkoyhtiö Elenia Oy ovat tehneet sopimuksen, joka tuo kuntaan nopeat kaupunkitasoiset tietoliikenneyhteydet ja uudistaa laajalti sähköverkkoa maakaapeloinnilla säävarmaksi.

Nopeita tietoliikenneyhteyksiä tarjotaan kuntalaisille, yrittäjille ja kesäasukkaille. Valokuituyhteyksien myynti on alkanut vilkkaasti ja mukaan tulijoita on jo pari sataa. Mitä laajemmalle pääsemme rakentamaan, sitä laajemmalle saamme kuntaan myös säävarmaa sähköverkkoa. Yhteisrakentamisessa maita kaivetaan vain kerran ja haitta asukkaille vähenee.